"EFoNet – Employment Fostering Network"

Projekt financiran iz programa IPA Komponenta IV. – Razvoj ljudskih potencijala u okviru grant sheme darovnice Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II.

 

Naziv projekta: „EFoNet – Employment Fostering Network“                                                  

Naziv programa: „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II“ u okviru IPA IV. komponente „Razvoj ljudskih potencijala“

Status projekta: U provedbi

Nositelj: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o.

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar

Vrijednost: 36.453,42 €

EU udio u financiranju: 28.998,70 (79,55%)

Razdoblje provedbe: 20.01.2015. - 19.01.2016.

Ciljana skupina: Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije i njegovi članovi

 

Opis:

Opći cilj je stvoriti uvjete za bolju provedbu lokalnog zapošljavanja i politika razvoja ljudskih potencijala u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Specifični cilj je osigurati efikasno funkcioniranje i održivost Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije kroz partnerski pristup.

Ključni rezultati projekta:

1.      Izrađen dokument „Zajedničke preporuke za poboljšanje pristupa u poticanju zapošljavanja“

2.      Povećane kompetencije članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije u području korištenja Strukturnih fondova i strateškog planiranja

3.      Revidiran i usvojen  Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Vukovarsko-srijemske županije  

4.      Povećana svijest o važnosti pristupa lokalnog partnerstva i rezultata rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije

 

Korisnik projekta:

Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o.

Antuna Akšamovića 31, 32 100 Vinkovci                                                      

Telefon: 032 339 993,  Fax:    032 339 997                                                

www.ar-hrast.hr

 

Ugovorno tijelo:                                                                                                  

Hrvatski zavod za zapošljavanje                                                                        

Služba za financiranje i ugovaranja projekata Europske unije                            

E-mail: cesdfc@hzz.hr                                                                          

www.hzz.hr/dfc