Boljom prezentacijom vlastitih kvaliteta do bržeg pronalaska posla!

U sklopu projekta „Učlani se u Klub za zapošljavanje – Napravi korak naprijed u traženju posla“, a u organizaciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Vukovar, u svibnju je završena druga edukacija planirana projektom – Pisanje EU projekata za ruralni razvoj, dok se u lipnju održane aktivnosti za drugu grupu polaznika Kluba za zapošljavanje.


Dokument