“New MAP-Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar“

Projekt financiran iz programa IPA Komponenta IV. – Razvoj ljudskih potencijala – program Europske unije za Hrvatsku, u okviru grant sheme darovnice Lokalna partnerstva za zapošljavanje – Faza 3

Naziv projekta: “New MAP-Nova metodologija i plan zapošljavanja za grad Vukovar“
Naziv programa: „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje-faza 3“ u okviru IPA IV. komponente „Razvoj ljudskih potencijala“
Status projekta: Završen
Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Vukovar
Partner(i): Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. i Grad Vukovar
Vrijednost: 115.139,34 EUR €
EU udio u financiranju: 95.599,85 EUR (83,08%)
Razdoblje provedbe: 27.01.2011. - 26.01.2012.
Ciljana skupina: Članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije i nezaposlene osobe.

Opis:
Cilj projekta: unaprijediti rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije za potrebe izrade i primjene metodologije plana zapošljavanja.
Ključni rezultati projekta:
1. Održana radionica “Upravljanje ljudskim potencijalima u svrhu strateškog razvoja” na kojoj je sudjelovalo 45 članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje i ostalih dionika na tržištu rada
2. 18 članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje završilo edukaciju „Upravljanje projektnim ciklusom“
3. 20 članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje sudjelovalo je u studijskom posjetu Štajerskom paktu za zapošljavanje u Grazu, Republika Austrija
4. Potpisan sporazum o suradnji u izradi i primjeni Plana zapošljavanja za Grad Vukovar
5. Izrađena metodologija i Plan zapošljavanja za grad Vukovar
6. Osposobljeno 25 nezaposlenih osoba u zanimanjima: šivač/šivačica obuće (10), rukovatelj/rukovateljica rovokopačem (5), pomoćni tesar/tesarica (5) i pomoćni armirač/armiračica (5).

Korisnik projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
                             Područni ured Vukovar
                             Vladimira Nazora 12, 32 000  Vukovar  
                             Telefon: 032 599444,  Fax: 032 441740
                             www.hzz.hr
 
Ugovorno tijelo:     Hrvatski zavod za zapošljavanje
                              Ured za financiranje i ugovaranja projekata Europske unije
                              E-mail: cesdfc@hzz.hr
                              www.hzz.hr/dfc